Wolontariat


Rekrutacja wolontariuszy

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY 19. LAF

24 kwietnia - 30 czerwca 2018

Daj nam się poznać - zapraszamy do współpracy!


Jeśli chcesz ciekawie spędzić wakacje, jesteś miłośnikiem dobrego kina i aktywnego spędzania wolnego czasu, chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach (i o zupełnie innych też)...

Jeśli masz co najmniej 16 lat, zależy Ci na tym żeby zdobywać nowe doświadczenia, poznawać nowe miejsca i uczyć się poprzez pracę...

Jeśli masz praktykę w działalności kulturalnej i zapał, by zdobywać kolejną, znasz języki obce lub umiesz cokolwiek... zgłoś swój udział do grupy wolontariuszy 19. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

Między 03-12.08.2017 w Zwierzyńcu na Roztoczu odbędzie się kolejna edycja LAF. Już teraz rozpoczynamy rekrutację animatorów społecznych, czyli osób, na których  spocznie niemała odpowiedzialność i dzięki którym wszystko w Zwierzyńcu zadziała jak w zegarku. Wymagamy sporo, ale oferujemy jeszcze więcej!

Po pierwsze dyspozycyjność: między 1 a 13 sierpnia - wtedy wszyscy z was powinni pojawić się w Zwierzyńcu, by pomóc przeobrazić to miejsce w jedno duże filmowe miasteczko, a po zakończeniu Akademii doprowadzić je do stanu wyjściowego. Każda osoba będzie pracowała 6 godzin dziennie, choć w niektórych przypadkach przewidujemy wydłużenie czasu pracy.

Po drugie, rzetelność i zaangażowanie w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków w czasie Akademii, niezależnie od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków. Każda praca na rzecz LAF jest ważna i potrzebna.

Po trzecie, szczerość w informowaniu o swoich umiejętnościach i charakterze zajęć, które chcecie wykonywać. Możliwości jest sporo, ale i dla nas, i dla Was ważne jest, by każdy zajmował się tym, co lubi i co potrafi robić najlepiej lub czego bardzo chciałby się nauczyć.

Po czwarte (nieobowiązkowe, lecz mile widziane) - pomoc przy organizacji Festiwalu:  zdalna pomoc przy redakcji katalogu LAF, prace biurowe i organizacyjne w Lublinie. To  dobra okazja, żeby przyjrzeć się jak funkcjonuje organizacja i promocja działalności kulturalnej.

Ze swojej strony zapewniamy:

  1. pokrycie przez LAF kosztów noclegu w schronisku młodzieżowym
  2. bezpłatną akredytację wolontariusza LAF, upoważniającą do wstępu na wszystkie odpłatne wydarzenia Akademii, takie jak filmy czy spektakle teatralne
  3. pobyt w miłych okolicznościach przyrody
  4. wiele okazji do obserwowania i poznania kulis funkcjonowania imprezy filmowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2018r.
Wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres:

wolontariat [at] laf.net.plPobierz plik: formularz_zgloszeniowy 19.LAF.doc

Wolontariat na LAF - na czym to polega?

Czy mogę do Zwierzyńca przyjechać w dniu rozpoczęcia Akademii?
Wszyscy wolontariusze są zobligowani do stawienia się w Zwierzyńcu na 2 dni przed rozpoczęciem LAF. Jest to niezbędne, by przeobrazić serce Roztocza w miasto gotowe na filmowe święto.


Czym jest pomoc przy redakcji katalogu?
Katalog LAF jest wyjątkowym wydawnictwem. Zawiera przede wszystkim publikowane już teksty, niejednokrotnie pochodzące już z bardzo zakurzonych książek i czasopism, które wedle oceny tworzącego go Rektora LAF są najwyższych lotów wprowadzeniem do poszczególnych tytułów z programu Akademii. Dlatego praca nad katalogiem wymaga skanowania źródeł oraz ich późniejszej transformacji na tekst w pełni edytowalny w jednym z programów biurowych przy zachowaniu obranej formy przedstawiania filmu (sformatowane odpowiednio: czołówka, treść i podanie źródła). Skany otrzymuje się via e-mail i tą samą drogą zwraca się przepisany tekst.


Ile godzin dziennie pracują wolontariusze LAF?
Wolontariusze LAF zasadniczo pracują w systemie dwuzmianowym (I - 8-14; II - 14-20), po 6 godzin dziennie. 
Są stanowiska, o czym poniżej, na których obowiązuje nienormowany czas pracy.
W fazie początkowej (faza przygotowawcza przed Akademią) i końcowej (w dniu zakończenia Akademii) wszystkich wolontariuszy obowiązuje nienormowany czas pracy, zależny od potrzeby. Szczegóły zawsze ustalane są między wolontariuszami i ich przełożonymi.

Na jakich stanowiskach pracuje wolontariusz LAF?

Czas pracy

Stanowisko

6h dziennie, na 2 zmiany

bileter kina

obsługa widowni, dbanie o ekspozycję materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsorów, patronów i partnerów LAF

kasjer kina/kasjer Biura Organizacyjnego

obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera ze wskazaniem na tworzenie codziennych raportów kasowych i frekwencyjnych w dostarczonych przez organizatorów LAF arkuszach kalkulacyjnych, kontakt online z innymi obiektami LAF

pracownik Biura Organizacyjnego

wydawanie paczek akredytacyjnych, udzielanie szeroko rozumianej informacji na temat programu Akademii i atrakcji Zwierzyńca jako znakomitego i różnorodnego miejsca rekreacji

6h dziennie, na I zmianę

wolontariusz do pomocy przedszkolnej

LAF prowadzi AKADEMIĘ DZIECIOM, gdzie zawodowe przedszkolanki przygotowują program atrakcji dla najmłodszych uczestników LAF. 
Do obowiązków wolontariusza, oprócz pomocy w opiece nad dziećmi do lat 8, należy obsługa laptopa/odtwarzacza DVD i projektora.

nienormowany czas pracy

RAF (Royal Air Force) - grupa szybkiego reagowania (mężczyźni)

prace siłowe, pomoc grupie plastyków przy instalacjach na mieście, rozwieszanie plakatów, kolportaż gazetek festiwalowych po Zwierzyńcu, inne, w zależności od potrzeby. Stanowiska są oferowane krzepkim chłopakom.

dystrybutor kopii filmowych (panowie)

pomoc kierownikowi dystrybucji kopii. 
Aktualnie filmy przychodzą do nas na dyskach DCP jednak mogą do nas dotrzeć również na taśmie światłoczułej 35mm, a jedna kopia filmu może w zależności od długości filmu składać się z od 4 do 8 rolek taśmy i ważyć od 20 do 35 kg na karton. Zazwyczaj kierownik dobiera sobie wolontariuszy, jednakże jeśli ktoś miał doświadczenie w tym zakresie lub chce potrenować przed rozpoczęciem pracy na budowie, możemy mu polecić tę osobę.
Tu także poszukujemy krzepkich chłopaków.

dziennikarz gazetki festiwalowej Zwierzyniec filmowy

terminowe przygotowywanie tekstów do druku, przeprowadzanie wywiadów z gośćmi LAF, jej organizatorami i uczestnikami, sporządzanie notatek ze spotkań z twórcami odbywającymi się w kinach LAF.
Gazeta jest wydawana codziennie z dwoma wydaniami weekendowymi.
Gazeta nie tyle zawiera recenzje filmów, co w ciekawy sposób informuje o atrakcjach Zwierzyńca i LAF, prezentuje wywiady z gośćmi i uczestnikami LAF, jest kompendium wiedzy na temat "co, gdzie, kiedy, po ile" w Zwierzyńcu i inne.

Aplikacje na to stanowisko obligatoryjnie powinny posiadać załączniki w postaci:

wybranych skanów publikacji aplikującego, ewentualnie odsyłaczy do stron internetowych z publikacjami

spisu dotychczasowych publikacji

krótkiego tekstu (do ok. 1800 znaków ze spacjami), gdzie temat będzie wybrany spośród następujących:

"Działo się - relacja ze spotkania z .... (wybrany reżyser/aktor)"

"Dobrze zjadłem i wypiłem, mało kasy zostawiłem"

"Jeśli nie LAF, to co?" (z uwzględnieniem atrakcji dostępnych zarówno w Zwierzyńcu, jak i okolicy)

"Wieczorną porą - filmowo i muzycznie na dziedzińcu Zwierzynieckiego Browaru" (zapowiedź filmu wyświetlanego pod chmurką o 22 oraz koncertu o północy wybranej muzycznej grupy folkowej)

Wywiad z uczestnikiem LAF (prosimy podać pytania, które można by zadać uczestnikowi)

Wywiad z wolontariuszem LAF (prosimy podać pytania, które można by zadać wolontariuszowi)

Wywiad z twórcą filmowym (prosimy podać pytania, które można by zadać reżyserowi/aktorowi)

Propozycja własnego tematu wraz z napisanym tekstem

asystent ds. PR

przygotowywanie tekstów codziennego newslettera LAF, nagrywanie wszystkich spotkań z twórcami (dyktafon dostarczają organizatorzy LAF), redagowanie codziennych relacji ze Zwierzyńca celem publikacji na stronie internetowej laf.net.pl.
UWAGA! Prosimy wszystkich zawodowo zajmujących się branżą PR o nieskładanie ofert podjęcia pracy w ww. zakresie. Poszukujemy osoby, która miała już jakieś doświadczenie w podanych kwestiach i w ramach wolontariatu chciałaby doszkolić się pod okiem specjalisty.

Aplikacje na to stanowisko obligatoryjnie powinny posiadać załączniki w postaci:

wybranych próbek publikacji aplikującego (1-2), ewentualnie odsyłaczy do stron internetowych z publikacjami, bądź adresu strony internetowej/bloga prowadzonych przez aplikującego

krótka informacja o posiadanym doświadczeniu z zakresie obsługi PR, pracy w mediach, wystąpień publicznych, itp.

 

Ilu aplikujących zostanie przyjętych w poczet wolontariuszy LAF?
Przewidujemy przyjęcie następującej liczby wolontariuszy na dane stanowiska:

bileter kina

16 osób

kasjer kina

8 osób

kasjer Biura Organizacyjnego

2 osoby

pracownik Biura Organizacyjnego

2 osoby

wolontariusz do pomocy przedszkolnej

1 osoba

RAF

4 osoby

dystrybutor kopii filmowych

2 osoby

dziennikarz Zwierzyńca filmowego

4 osoby

asystent ds. PR

1 osoba

asystent operatora

4 osób


Co się stanie, gdy chciałam /-em zostać dziennikarzem gazetki, ale to stanowisko zostało powierzone innym osobom?

W takim przypadku, o ile uznają to za zasadne i o ile dana osoba zaznaczyła w formularzu także swoje zainteresowanie innymi stanowiskami, organizatorzy LAF przydzielają inne zajęcie.


Czy decyzja organizatorów LAF w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia do wolontariatu jest ostateczna?
Tak. Nie przewidujemy odwołań od decyzji.
Natomiast zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają wolontariuszowi pojawienie się na LAF i pracę w ramach wolontariatu. W takim przypadku organizatorzy LAF rezerwują sobie prawo bądź do ogłoszenia na stronie internetowej LAF w dziale fakultatywnego naboru, bądź do kontaktu e-mailowego/telefonicznego z osobami, które w procesie rekrutacji nadesłały swoje zgłoszenia, a nie zostały przyjęte do grona wolontariuszy. 
Organizatorzy LAF nie przygotowują tzw. listy rezerwowej. W razie potrzeby analizują ponownie zgłoszenia i kontaktują się w sprawie znalezienia zastępstwa z wybranymi osobami.


Mam 15 lat. Czy mogę zostać wolontariuszem LAF?
Nie. Wolontariuszem LAF może zostać osobą, która ukończyła 16 rok życia przed rozpoczęciem edycji LAF, w ramach której chciałaby pracować jako wolontariusz.


Mam 17 lat. Czy mogę zostać wolontariuszem LAF?
Tak. Osoba która w dniu rozpoczęcia LAF nie jest osobą pełnoletnią (a ma skończone 16 lat) i zostanie decyzją organizatorów LAF przyjęta w poczet wolontariuszy, wraz z porozumieniem o wolontariacie powinna dostarczyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna z pisemną zgodą.


W jaki sposób jest ogłaszana lista osób przyjętych do grona wolontariuszy LAF?
Lista szczęśliwców będzie publikowana w trzecim tygodniu lipca na stronie internetowej laf.net.pl w zakładce WOLONTARIAT. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszej publikacji listy, np. w razie konieczności rozpatrzenia większej niż zwykle ilości aplikacji.
Osoby, których aplikacje rozpatrzono pozytywnie, zostaną o tym poinformowane via e-mail.


Kiedy dowiem się, na jakim stanowisku będę pracował /-a?
Lista opublikowana na stronie internetowej LAF będzie zawierać imiona i nazwiska wolontariuszy.
Przydziały zostaną podane w e-mailu z instrukcjami, o czym w następnym punkcie.


Opublikowano listę wolontariuszy LAF. Co dalej?
Wolontariusze LAF otrzymają drogą e-mail dalsze instrukcje, zawierające informacje dotyczące:

pracy przed rozpoczęciem Akademii (dotyczy "skrybów", czyli tych, którzy zadeklarowali pomoc przy przepisywaniu tekstów do katalogu LAF)

przydziału stanowisk

zakwaterowania w Zwierzyńcu

podróży do/ze Zwierzyńca

daty i czasu spotkania organizacyjnego w Zwierzyńcu przed rozpoczęciem LAF

podpisania porozumienia o wolontariacie, które będzie podstawą współpracy wolontariusza i organizatorów LAF. Porozumienie będzie załączone do e-maila.


Jakie mam szanse, by zostać wolontariuszem LAF?
Spore. Nie wymagamy od wolontariuszy fachowej wiedzy czy niespotykanych umiejętności. Każde zgłoszenie, od którego będzie biła przemożna chęć do przeżycia niezwykłej przygody połączonej z czasami wyczerpującą pracą, zostanie wzięte pod szczególną uwagę.


Kogo szukamy?
Preferujemy osoby, które "chcą chcieć". 
Chcą dołożyć swoją cegiełkę do powstania kolejnej edycji wyjątkowego festiwalu filmowego.
Chcą zobaczyć filmy z Europy i spoza niej, których nigdzie indziej w kraju zobaczyć nie można.
Chcą przeżyć niezapomniane, fantastyczne wakacje w urokliwym sercu Roztocza.
Chcą poznać uśmiechniętych ludzi z całej Polski, naładowanych pozytywną energią, serdecznością i otwartych na nowe znajomości.
Chcą dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda "praca w kulturze".
Chcą nabrać pewności siebie pracując w grupie, jednocześnie nie będąc anonimowym trybikiem festiwalowej maszyny.


Czy posiadanie doświadczenia w pracy jako wolontariusz jest obowiązkowe?
Odnośnie wymogów posiadania doświadczenia, w tym: z poprzednich edycji LAF, mogącego się przysłużyć  w wolontariacie: owszem, jest ono pewnym plusem, lecz nie dyskwalifikujemy osób w ogóle nieposiadających doświadczenia. 
Przyświeca nam sama idea wolontariatu, gdzie chęć do jakiejkolwiek pracy jest najistotniejsza ("jakiejkolwiek" jest tu słowem kluczowym, choć niedwuznacznym: chodzi o pracę na polach wyznaczonych powyżej oraz o gotowość do pomocy w tzw. "sytuacjach awaryjnych", które rzecz jasna zdarzają się na każdej wielkiej imprezie).


Jak mogę zwiększyć swoje szanse zostania wolontariuszem LAF?
Podsumowując, by zostać wolontariuszem LAF, należy spełnić warunki dwojakiego rodzaju:

1. warunkiem koniecznym aplikacji jest przekonanie nas, że osoba przyjedzie do Zwierzyńca, by przede wszystkim pomóc nam w organizacji właściwego przebiegu LAF, służąc jak najlepiej potrafi swoimi umiejętnościami. To, że poza pracą znajdzie wiele innych atrakcji przypominających najlepsze wycieczki szkolne czy studenckie, jest nagrodą za taką postawę. Dlatego wielu wolontariuszy zgłasza się do nas rokrocznie i jeśli się dotąd sprawdzili, przyjmujemy ich z otwartymi rękami.
Warunkiem koniecznym jest także dyspozycyjność między 9 a 21 sierpnia 2017r.

2. warunki sprzyjające w kolejności dowolnej:doświadczenie w pracy w grupie


znajomość języków obcych


wiek 17-26


obsługa kasy fiskalnej


znajomość historii kinematografii światowej


obsługa projekcji z wykorzystaniem laptopa/odtwarzacza DVD


atrakcyjny sposób autoprezentacji. Przede wszystkim kładziemy nacisk na logikę wypowiedzi, umiejętność pisania po polsku, różnorodność zainteresowań, przejawianą otwartość i pozytywne nastawienie do życia i ludzi

 

Szukamy ludzi pracowitych, odpowiedzialnych, rzetelnych, obowiązkowych, pogodnych, miłych, uśmiechniętych, potrafiących nawiązać pozytywny i rzeczowy kontakt z uczestnikami Akademii, zarówno w kwestiach "pogodowych", jak i merytorycznych odnośnie filmów z programu LAF.


Letnia impreza ze świetnym kinem w sprzyjających okolicznościach przyrody, bez blichtru i napinania się, potrzebuje swoich ambasadorów współtworzących klimat wypoczynku i intymnego obcowania ze sztuką filmową. Oprócz organizatorów Akademii, będą nimi wolontariusze.

Wolontariusze 17. Letniej Akademii FilmowejPoznaj nasz zespół

 
Trochę faktów ...35 000
GODZIN DOBREGO KINA
55 000
WIDZÓW
3 000
PROJEKCJI
100
NAJWYBITNIEJSZYCH TWÓRCÓW